آخرین اخبار : 

پلی الکترولیت

Untitled1

پلی الکترولیت

با توجه به محدود بودن محدوده دامنه فعالیت منعقد کننده‎های اصلی و به منظور بالا بردن راندمان فرآیند و کاهش قابل ملاحظه کدورت، پلیمرهای پلی آکریل آمید بعنوان کمک منعقد کننده یا منعقد کننده مستقل استفاده می‌گردند.

تعریفپلی الکترولیت

پلیمرهای منعقد کننده، ترکیباتی پلیمری با وزن ملکولی بالا بر پایه پلی آکریل آمید، محلول در آب هستند که بطور وسیعی بعنوان منعقد کننده، افزایش دهنده سرعت ته نشینی مواد جامد معلق و کلوئیدها و رنگ بری در فرآیندهای تصفیه و تولید مایعات بکار برده می‌شوند.

کاتیون یا آنیون متصل به پیکره شیمیایی پلی آکریل آمید تعیین کننده نوع بار فعال پلیمر می‌باشد که بر این اساس پلیمرها با توجه به خصوصیات به سه دسته بارهای مثبت (cationic)، منفی (anionic) و بدون بار (non-ionic) تقسیم می‌شوند. وزن مولکولی و شدت بار پلی الکترولیت‌ها در فعالیت آنها تاثیر بسزایی دارد.

پلی الکترولیت بدون بار (Non-Ionic Polyelectrolytes)

بر پایه پلی آکریل آمید خالص می‌باشند و پس از حل شدن در آب از خود خاصیت بدون بار نشان می‌دهند.

پلی الکترولیت آنیونی (Anionic Polyelectrolytes)

کوپلیمرهای آکریل آمید با خواص ارتقاء یافته باری توسط گروه‌های سدیم آکریلات هستند، بار منفی داشته و پس از انحلال در آب، محلول با خواص بار منفی ایجاد می‌کنند.

پلی الکترولیت کاتیونی (Cationic Polyelectrolyte)

کوپلیمرهای آکریل آمید به همراه مونومرهای کاتیونی بوده که باعث ارتقاء بار مثبت در این دسته از پلیمرها می‌شوند و پس از انحلال در آب، محلول با خاصیت باری مثبت ایجاد می‌کنند.

کاربرد:

پلی الکترولیت‌ها با افزایش سرعت ته نشینی مواد معلق، افزایش ابعادی و تراکم مواد ته نشین شده راندمان فیلتراسیون و جداسازی را افزایش داده و باعث ارتقاء کیفیت فرآیند و کاهش قابل ملاحظه کدورت نهایی می‌شوند.

برخی کاربردهای این دسته از مواد عبارتند از:
•کمک منعقد کننده در فرآیند زلال سازی آب خام در تولید آب آشامیدنی و صنعتی
•منعقد سازی جامدات معلق و کلوئیدها در فرآیندهای شکر و تغلیظ مایعات
•جداسازی جامدات و ترکیبات آلی در آب برگشتی سیستم‌های تبرید و حرارتی
•جداسازی جامدات، روغن و گریس و اکسیدهای نامحلول در تصفیه آب برگشتی از بخش نورد در صنعت فولاد
•حذف رنگ، مواد جامد معلق و کلوئیدها در صنایع تولید محصولات پتروشیمی
•منعقدکننده در سیستم‌های تصفیه پساب‌های صنعتی و بهداشتی

از آنجا که این دسته مواد جاذب رطوبت شدید هستند، از برخی گونه‌ها در بخش کشاورزی برای جذب آب و بالا بردن ضریب جذب آب خاک استفاده می‌شود که موضوع این گزارش نیست.

مکانیسم منعقدسازی:

گروه‌های فعال پلیمر در محیط آبی، پیوند قوی با کلوئیدهای معلق یا ذرات بسیار ریز ایجاد می‌نمایند. در پلیمرهای نانیونیک ، فعل و انفعال بین پلیمر و ذرات معلق وابسته به باندهای هیدروژن آنها داشته و فعالیت پلیمرهای باردار (کاتیونیک و آنیونیک) وابسته به برخوردهای الکترواستاتیک و تبادل بار بین ذرات معلق و پلیمر و ناپایداری خصوصیت سطح ذرات می‌باشد.

ناپایداری خواص سطح ذرات و منعقد شدن بخش اعظم یک دسته از ذرات معلق، باعث تشکیل توده (فلاک) شده که پس از ته نشینی براحتی قابل جداسازی می‌باشند.

انتخاب نوع پلی الکترولیت مناسب

آب خام و پساب در فصول مختلف، بسته به تغییرات شرایط آب و هوایی منطقه و فرآیند تولید و نقطه برداشت آب، تغییر کیفیت خواهد داشت، لذا ماهیت ذرات معلق و کلوئیدها نیز متغییر خواهد بود.

بهترین روش برای انتخاب یک پلی الکترولیت مناسب، انجام آزمایش جار تست و سایر تست‌های مشابه می‌باشد.

کاشت مو