آخرین اخبار : 

اسید سولفونیک

اسید سولفونیک

اسید سولفونیک

سولفونیک اسید(به انگلیسی: Sulfonic acid) دسته ای از ترکیبات آلی گوگرد است که فرمول کلی آن به صورت RS(=O)2–OH است که در آن R نشان دهنده یک گروه آلکیل یا

کاشت مو