آخرین اخبار : 

پلی اکریل آمید-پلی الکترولیت

شرکت پرهام شیمی

شرکت پرهام شیمی این افتخار را دارد که در زمینه واردات انواع پلی الکترولیت جز بهترین و بزرگترین و اولین شرکت وارد کننده تیانران در ایران بوده کی طی سالهای

کاشت مو